Ödenäs skola

ÖDENÄS KULTUR OCH NATUR

 

Vill du veta något om Ödenäs? Klicka, titta och läs!

Om du uppskattar och använder uppgifterna på min hemsida önskar jag att du

* via Glädjeshoppen köper något för att glädja andra och bidra till en lite medmänskligare värld.

* eller planterar träd i VI-skogen

 

NU KAN DU KÖPA BOKEN: ÖDENÄS, TORP - TORPARE

i bokhandeln eller på bokus.com

 

Kultur i Ödenäs kommer att handla om sedvänjor. Hur man levde, arbetade, kalasade med mera.

 

Följ gärna vår, Ewalds och min, blogg om Ödenäs där vi delar med oss av minnen från förr och lite av idag.

Ödenäs skola uppifrån kyrktornet. Vi anar sjön Ömmern med Båtsviken och längre åt höger är det sjön Nären vi ser en glimt av.. Åkrarna är fortfarande välhävdade. Lite svagt anar vi "Larsa- Bennis" till höger.

 

Skolan bestod av småskolan till höger, storskolan till vänster. Den stora granen i emellan och bakom den syns skollagården.

Småskolan fungerade i flera år som församlingshem innan den revs för ett nytt församlingshem.

Storskolan är varsamt renoverad och tillbyggd.

Skollagårn är renoverad av Ödenäs hembygdsförening och används sen 1983 som föreningslokal.

En paus i arbetet

när skolan byggdes

1913.

Invigningssång i folkskolan nov 1913

 

Fader allsmäktig, Herre i höjden

hägna vår skolas nybyggda hus

vig dessa höga härliga salar

till strider för sanning och ljus.

Huldrik till strider för sanning och ljus.

 

Wäxande släkten här skola fostras

Herre för dig för konung och land

kraft vi behöva Herre allsvåldig

hjälp av din starkhets mäktiga hand.

hjälp av din starkhets mäktiga hand.

 

Wärna de unga som skola läras

leva ett liv för kärlek och tro.

Giv att din gode Helige Ande

i dessa salar städse må bo.

i dessa salar städse må bo.

 

Ödmjukt vi bedja unga och gamla

Herre barmhärtig tag du oss an

sköt oss och bär oss led oss och lär oss

Herre allsmäktig Du blott det kan.

Herre allsmäktig Du blott det kan.

 

 

 

 

Läsordning för Ödenäs folkskola

gillad å skolrådets vägnar ---- Hasselskog, ordf i Ödenäs skolråd.

Högre avdelningen

lärotimmar måndag onsdag fredag

9-10 kristendomskunskap

10-11 läsning läsning läsning

11-12 skrivning räkning eller geografi

+ sång skrivning + sång

10 min gymnastikledighet

1 - 2 historia naturkunnighet räkning

2 - 3 räkning teckning eller välskrivning

geometri

Lägre avdelningen

lärotimmar tisdag torsdag lördag

9-10 katekes katekes + sång biblisk historia

10-11 läsning räkning eller läsning

skrivning

11-12 räkning läsning räkning eller

sång

10 min gymnastikledighet

1 - 2 geografi eller biblisk historia geografi eller

naturkunnighet naturkunnighet

2 - 3 välskrivning skrivning eller välskrivning

läsning

Lärare i Ödenäs skola

 

1827 - 1877 Carl Blomberg

1866 - 1878 Anders Johan Lindskog

1878 - 1910 Carl Eriksson (som byggde Karlsro 1909 efter pensionering)

1910 - 1911 Nils Emil Sjölund

1915 - 1930 Nils Joel Stefanus Henning

1930 - 1950 Petrus Ödlund

(Åke Berg)

(Henrik Gullin)

1950 - 1960 Alf Kristensson

 

Lärarinnor i Ödenäs skola

1881 - 1883 Matilda Christina Falk

1889 - 1890 Ida Sofia Hellström

1890 - 1894 Ida Sofia Karlbom

1907 - 1910 Anna Maria Anndersson

 

skolan vid kyrkan

1913 - 1928 Hildur Natalia Johanna Larsson (född i Ödenäs 1888, gift Sjögren 1928)

Alda Sjögren

Hildur Sjögren

 

skolan i Olofsered

1913 - Hilda Charlotta Johansson (född i Ödenäs 1884)

 

 

sen var skolan stängd 1960 -1970

Karin Johansson

snart tillkom Ingrid Andreasson, Lena Klevenås och Helene Friskopp

Carl Blomberg så här såg han ut.

Hans gravsten restes av tacksamma lärljungar på Ödenäs kyrkogård.