Natur

ÖDENÄS KULTUR OCH NATUR

 

Vill du veta något om Ödenäs? Klicka, titta och läs!

Om du uppskattar och använder uppgifterna på min hemsida önskar jag att du

* via Glädjeshoppen köper något för att glädja andra och bidra till en lite medmänskligare värld.

* eller planterar träd i VI-skogen

 

NU KAN DU KÖPA BOKEN: ÖDENÄS, TORP - TORPARE

i bokhandeln eller på bokus.com

 

Naturen i Ödenäs är på många sätt storslagen. Carl von Linné kallade området mellan Alingsås och Borås för "Västergötlands fjällar"

Ödenäs är en drumlin, som från luften ser ut som en stor limpa. Härifrån har man milsvida utsikter. Förr i tiden när skogen inte var så uppvuxen

kunde man från kyrktornet se Masthuggskyrkan i Göteborg.

Från åsen sluttar marken ner mot sjöarna Ömmern, Ören, Nären och ner mot Laxån (Sörån sa man förr)

Ängarna slogs med lie på vissa håll ända ner till sjöarna.

Korna betade i hagen och i skogarna.

Fåren vallades i skogen.

Åkrarna brukades för hand eller med hjälp av häst.