SLÄKT

ÖDENÄS KULTUR OCH NATUR

 

Vill du veta något om Ödenäs? Klicka, titta och läs!

Om du uppskattar och använder uppgifterna på min hemsida önskar jag att du

* via Glädjeshoppen köper något för att glädja andra och bidra till en lite medmänskligare värld.

* eller planterar träd i VI-skogen

 

NU KAN DU KÖPA BOKEN: ÖDENÄS, TORP - TORPARE

i bokhandeln eller på bokus.com

 

 

Ödenäs är en gammal bygd. Många är släkt med varandra sedan äldsta tider. Varför blev det så?

 

Ödenäs var - ja, inte isolerat men det fanns ingen riktig väg hit upp förrän ca 1914 när man byggde väg från Alingsåshållet och upp till byn.

Sen dröjde det ända till 1930-talet när väg byggdes från Ödenäs mot Hindås.

Naturliga vägar tog man sig till fots, med häst och vagn eller med båt över sjöarna.

 

Över sockengränserna mot Hemsjö, Töllsjö, Bollebygd, Sandhult, Hedared var de vanligaste förbindelselänkarna.

 

Soldaterna var kanske de som kom längst ut i världen. De träffade andra soldater på möten och när de var utkommenderade i krig.

 

Släkten håller ihop och socknen håller ihop och resonemangspartier förekom.